Dokumentation

Driftkort ska upprättas enl. SISAB:s kravställande teknikdokument. Vid ombyggnation inhämtas befintlig dokumentation från SISAB driftenhet.

Digitala underlag för drift- och underhållsinstruktioner
Entreprenören ska tillhandahålla redigerbara digitala underlag för drift- och underhållsinstruktioner, underlagen ska samordnas in i mappstruktur i aktuell projektplats.

Omfattning av digitala underlag för drift- och underhållsinstruktioner enligt nedan:

  • Apparatförteckning
  • Apparatskåpsscheman
  • Driftkort
  • DUC/PLC program
  • Nätsschema
  • Orienteringsritningar

Dela sidan

Titel
Dokumentation
Beskrivning
Anvisning för dokumentation
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/dokumentation/dokumentation.partial.html