Driftkort

Ett driftkort ska upprättas för varje system med undantag för rumssystem, telelarmer, sammansatta system som fjärrvärmecentral etc. För rumssystem telelarmer etc. kan dessa sammanställas i tabell på driftkort.

Driftkort ska upprättas enl. SISAB kravställande teknikdokument.

Dela sidan

Titel
Driftkort
Beskrivning
Anvisning för driftkort
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/driftkort/driftkort.partial.html