Kommunikation

Automationsnivå
All kommunikation ska ske över SISAB:s tekniska nätverk (TLAN) via TCP/IP.

Automationsnivå avser kommunikationen mellan DUC/PLC samt SOl.

Följande protokoll är testade och godkända för användning på automationsnivå:

  • BACnet/IP

SÖE ska samordna med SI och TLE så att befintligt nätverk nyttjas om det är möjligt.

Fälstnivå
SÖE ska ha det övergripande ansvaret för samordning av fältbussens utförande. SÖE ska samordna de gränssnitt som kan uppstå mellan de olika fackområdena.

Fältnivå avser kommunikationen med standardprotokoll från DUC/PLC till utrustning i och utanför apparatskåp. Exempel givare, I/Omoduler, mätare m.m.

SISAB:s mål är att minimera antal gateways genom att använda produkter som kommunicerar på samma fältbuss.

Följande protokoll är testade och godkända för användning på fältnivå:

  • BACnet
  • Lonworks
  • M-Bus
  • Modbus

SISAB:s tekniska nätverk (TLAN) är separerat från skolans datanät.

Projektering
Vid projektering ska placering av datauttag vid apparatskåp samordnas med el-projektör.

Dela sidan

Titel
Kommunikation
Beskrivning
Anvisning för kommunikation
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/kommunikation/kommunikation.partial.html