Relationshandlingar

Vid totalentreprenader ska entreprenören upprätta och leverera färdiga relationshandlingar.

Vid generalentreprenader skall följande underlag levereras för upprättande av relationshandlingar:

  • Driftkort
  • Flödesscheman
  • Apparatförteckningar
  • Orienteringsritning för komponenter

På samtliga ritningar som ingår i bygghandling ska avvikelser markeras. Samtliga ritningar ska förses med datum och underskrift av den som utfört markeringen.

Följande ska levereras som färdiga relationshandlingar:

  • Apparatskåpsscheman
  • Backup på program i DUC/PLC
  • Nätschema
  • Signallista (för systemintegration)

Dela sidan

Titel
Relationshandlingar
Beskrivning
Anvisning för relationshandlingar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/relationshandlingar/relationshandlingar.partial.html