Styrsystemets noggrannhet

Om inte annat krävs för att uppnå erforderliga funktioner gäller följande maximala värden för avvikelse.

Inställningsnoggrannhet

Belysningsstyrka ± 10 lux
Börvärde, gränsvärde etc. ± 0,1°C, ± 1 % RH resp. 3 siffrors noggrannhet för annan mätenhet.
Kompenseringskurvor etc. ± 0,1°C
Tidsfördröjningar ± 1 sek för tidsområden under 100 sek.

Tabell: Inställningsnoggrannhet

Reglernoggrannhet

Rumstemperatur (luftbehandling) ± 1,0°C
Kanaltemperatur (luftbehandling) ± 1,0°C
Framledningstemperatur ± 0,5°C
Tappvarmvatten ± 2°C
Relativ fuktighet ± 5 % RH
Flöde, tryck ± 3 % av givarens område.

Tabell: Reglernoggrannhet

Avvikelse i tidsfördröjda kretsar ska vara bättre än 1 sek respektive 1 % av tidsområde över 100 sek.

Reglernoggrannhet gäller mellan mätvärde och börvärde.

Pendelfri reglering ska erhållas efter insvängningsförlopp av max. 4 perioder, orsakat av en börvärdesändring med 10 % av mätgivarens område. Inga självsvängande reglerkretsar tillåts. Reglerkretsar omfattar samtliga komponenter som påverkar funktionen såsom spjäll, tilluftsdon etc.

Dela sidan

Titel
Styrsystemets noggrannhet
Beskrivning
Anvisning för styrsystemets noggrannhet
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/styrsystemets-noggrannhet/styrsystemets-noggrannhet.partial.html