Värme

Samtliga kretsar ska utrustas med temperaturgivare på tilloppsoch returledning.

Tappvarmvattnet ska regleras i ett steg med blandningsventil och tillhörande givare som högtemperaturskydd. (se kravställande teknikdokument för UC)

Tappvarmvattensystem ska utrustas med funktion för att förhindra tillväxt av legionellabakterier.

Värmegrupper ska reglera framledningstemperaturen efter kurva mot utomhustemperatur. Kurvan ska innehålla fyra brytpunkter.

Värmepumpar

Värmepumpar och alla i dess värmesystem ingående komponenter ska styras och övervakas från ett och samma apparatskåp samt DUC/PLC.

Värmepumpssystemet ska förses med följande:

  • Elmätare för presentation av tillförd elenergi till värmepumpssystemet.
  • Värmemängdsmätare för presentation av levererad värmeenergi från värmepumpssystemet.
  • Värmepump ska kunna ta emot en styrning av 0-10 Volt ifrån DUC/PLC.

Signallista ska överlämnas till systemintegratör.

Relationshandlingar för levererat system ska vara projektspecifika.

Fristående förskolor och små byggnader

För fristående förskolor och små byggnader under 250 m² kan värmepumpen utföras som villavärmepump med integrerad styrutrustning. Den integrerade styrutrustningen ska vara fullt kommunicerbar via i första hand BACnet eller ett av SISAB:s godkända kommunikationsprotokoll.

Dela sidan

Titel
Värmen
Beskrivning
Anvisning för värme
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/varme/varme.partial.html