Kamerabevakning, CCTV

Kameror inomhus

Kameror inomhus är hyresgästens egen utrustning. Beslut om övervakning och ansökan om kameratillstånd hanteras av hyresgäst genom egna ramavtal. I projektet utförs förberedelse med nätverksuttag (ovan undertak) där man kan anse att en kamera kan komma att installeras. Detaljprojektering av placering, kameravinklar och teknik sker sedan av hyresgästens leverantör. Uttagen är inkluderade i de nyckeltal som beskrivs under fastighetsnätverk men placering behöver hanteras i projektet.

Kameror utomhus

Övervakningskameror utomhus får endast installeras efter beslut av SISAB:s förvaltare och trygghetsstrateg. Dessa kameror kan kräva tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och hanteras som en sidoentreprenad av ram-säk efter avrop från driftansvarig.

I projektet utreds förberedelse på fasad med nätverksuttag i fastighetsnätverket.

Dela sidan

Titel
Kamerabevakning, CCTV
Beskrivning
Kamerabevakning, CCTV
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-tele-data-sakerhet/kamerabevakning-cctv/kamerabevakning-cctv.partial.html