Signalsystem

Vilrum/RWC

Nödsignalsystem ska installeras för alla handikapptoaletter samt vilrum i skolor (mer än 50 anställda).

 • Apparater placeras enligt SS 4370102.
 • Utställt anrop indikeras optiskt och akustiskt utanför rum, vidarekoppling krävs ej.

Frysrum

Nödsignal från frysrum ska indikeras optiskt och akustiskt lokalt och i kökets administrativa utrymme.

Nödduschar

Nödduschar i lektionssalar förses med gränslägesbrytare/larmgivare inom annan entreprenad.

 • Larmgivare återställs vid manuell återställning av duschen.
 • I el-entreprenad ingår lokal indikering (ljud + ljus) i korridor utanför lektionssal, strömförsörjning och kabel.
 • Indikeringslampa märks tydligt med skylt – ”lokalt larm från nöddusch”.

Entrésignalsystem

Entrésignal av typ dörrklang installeras vid inlastning med signal till storkök och till kökets administrativa utrymme.

 • Tryckknapp placeras 900 ÖG och minst 700 ÖG från innerhörn.

Fristående förskolor och små byggnader

Entrésignal vid entréer med signal i respektive kapprum och matrum, lika kök ovan.

Tidgivnings- och rastsignalsystem

Tidgivningssystem ska vid beslut av projektet installeras för styrning av sekundärur och skolans fastighetsfunktioner. Rastsignalsystem styrs av detta.

Mobilförstärkningsnät

Nya BBR-krav, byggmetoder och energisparande materialval i fasader och fönster medför att signaler för mobilnätet inte når in i moderna byggnader. Dålig täckning inomhus kan behöva ordnas med repeaters (s.k. förstärkare) och ett nät med mobilantenner inomhus. Mobilförstärkningsnät är hyresgästens eget system.

 • Projekterande konsult ska i varje projektering fånga upp frågan om behov samt i så fall utreda och projektera detta.
 • Verksamheten är kravställare gällande hur stor del av lokalerna som ska täckas etc. eftersom det är mycket kostnadsdrivande och belastar hyresgästen direkt.
 • Projektör ska tillse att utrustningen placeras på lämplig plats och förses med elmatning.
 • Utrustningen får ej placeras i CUR.
 • Dimensionering ska ske efter leverantörens uppgifter om det aktuella systemets effektbehov, värmeutveckling och liknande.

Dela sidan

Titel
Signalsystem
Beskrivning
Signalsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-tele-data-sakerhet/signalsystem/signalsystem.partial.html