Bilagor

Bilaga 1 Typritningar 1-7

Typritning 1, Korginredning 1100x2100 Typritning 2, Layout Korginredning 1100x1400 Typritning 3, Korgtablå Typritning 4, Destinationstablå, utförande vid olika antal stannplan Typritning 5, Anropstablåer och symboler Typritning 6, Skylthållare till besiktningsskylt Typritning 7, Våningsvisare

Bilaga 2 Mall, Bilaga till teknisk beskrivning

Bilaga 3 Rambeskrivning för linhiss med maskinrum i skola

Bilaga 4 Rambeskrivning för maskinrumslös linhiss i tvåvånings förskolor och efter godkänt avsteg i skola.

Dela sidan

Titel
Bilagor
Beskrivning
Anvisning för bilagor
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/bilagor/bilagor.partial.html