Lyftbord

Lyftbord är ett avsteg och diskussion ska tas med anvisningsansvarige innan. De tillåts bara för lastintag för storkök om ingen annan lösning är möjlig. Lyftbord ska ha dubbelverkande hydraulcylinder med rörbrottsventil och återkoppling till tank och vara i utförande för utomhusmontage, minst varmförzinkat utförande samt med hålldon. Avvattningsgrop ska finnas vid utomhusmontage.

Dela sidan

Titel
Lyftbord
Beskrivning
Anvisning för lyftbord
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/lyftbord/lyftbord.partial.html