Motordrivna portar

Garageportar
I första hand ska garageportar utföras som sidgående skjutport, i andra hand vikport och i tredje hand takskjutport. Mark innanför och utanför port förses med säkerhetsnärvaroslingor som känner av fordon. Trafikljus med LED ska finnas, när port är i rörelse. Takbalk med höjdmarkering mot påkörning av ovankant ska utföras.

(Risken för genomkörningar ska minimeras med hjälp av någon form av farthinder, exv betongpelare, pollare eller kolsvaräcke uppställda så att körbanan bildar en Sform. I anslutning till portar utföres markeringar på mark eller liknande som hjälp åt föraren att placera fordonet i rätt position.)

Tekniska krav för portar:
Klämlist ska utföras i bakkant på skjutport. Port utföres i första hand utan gångdörr, på grund av större felkälla. Vid eventuell gångdörr i port ska den vara utåtgående och vara brytförstärkt. Portblad ska i öppet läge vara helt undandragen ur dagöppning. Rullar till bärbeslag ska vara kullagerförsedda.

Apparatskåp ska vara vandalsäkert, utfört i stålplåt och ha invändig LED-belysning och eluttag samt vara försett med lås förberett för skandinavisk ovalcylinder. Anläggning ska dimensioneras för hög trafikintensitet minst 30 öppningar/stängningar per timme.

Automatdörrar
Brand och skalskyddsklass ska beaktas vid projektering av automatdörrar, då de i vissa fall inte uppfyller kraven.

Dörrbladens rörelser får ej skapa klämrisker exv mellan bladens bakkanter och byggnadsdel. Ytor parallella med dörrbladens rörelseområde ska vara släta.

Dela sidan

Titel
Motordrivna portar
Beskrivning
Anvisning för motordrivna portar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/motordrivna-portar/motordrivna-portar.partial.html