Relationshandlingar

Senast vid slutbesiktningen ska entreprenören till beställaren överlämna 1 st. omgång teknisk dokumentation, insatt i A4-pärm med orienterande flikar.

Utöver detta ska ett maskinrumsexemplar levereras.

Entreprenör ska även ladda upp relationshandlingar på av SISAB anvisad projektportal.

Dokumentationen ska vara objektsanpassad och bl.a. innehålla:

Driftdokumentation:

  • Situationsplan med hissplacering.
  • Kopplingsscheman med schemaförteckning och schemaförklaringar.
  • Apparatförteckning med reservdelsförteckningar, uppställningsritningar och sprängskisser för maskineri, HR, manöverdon, dörrmaskineri och bärskenor m.m.
  • Underhållsinstruktioner avseende skötsel, justering, felsökning, statusindikeringar m.m. (gäller samtliga ingående komponenter).

Förvaltningsdokumentation:

  • Rengörings och smörjföreskrifter relaterade till antal starter per år.
  • Miljö. Alla kemiskt sammansatta produkter ska listas samt mängder redovisas.
  • Intyg från första besiktning/revisionsbesiktning.
  • Leveransbesiktning (SB).
  • Försäkran om överensstämmelse och CE.

Handlingen ska vara riktad till kompetent hisskötselpersonal, och ej vara ytlig allmäninformation. Alla handlingar ska ha svensk text. Instruktioner om nödöppning av fastnad hiss ska sättas upp på insida apparatskåpsdörr samt ingå i relationshandlingar.

Dela sidan

Titel
Relationshandlingar
Beskrivning
Anvisning för relationshandlingar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/relationshandlingar/relationshandlingar.partial.html