Kylsystem

Uppkommer behov att installera kylsystem för att klara myndighetskrav på termisk komfort, tex krav från arbetsmiljöverket, folkhälsomyndighet eller BBR. Skall frikyla via borrhål väljas i första hand. Byggnaden ska projekteras så att myndighetskravet klaras genom att sänka tillufttemperaturen. Dvs inga lokala kylapparater, så som kylbafflar el dylikt ska användas. För krav i kökskylsystem, se projekteringsanvisning kökskyla.

Dela sidan

Titel
Kylsystem
Beskrivning
Anvisning för kylsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/kylsystem/kylsystem.partial.html