Märkning och skyltning

Märkning av installationer skall ske med hjälp av SISAB:s Projekteringsanvisning, Märksystem tekniska installationer.

Omfattning av märkning avgörs vid projektering och anges i förfrågningsunderlag och bygghandling. Märkanvisningen ska således arbetas in i respektive projekt ej hänvisas till.

Aggregat, apparater och komponenter och sammankopplade maskiner i anläggningen ska uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EU:s maskindirektiv och svensk lag. Se projektets Administrativa föreskrifter.

CE-märkning
(Figur: CE-märkning)

Dela sidan

Titel
Märkning och skyltning
Beskrivning
Anvisning för märkning och skyltning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/markning-och-skyltning/markning-och-skyltning.partial.html