1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll VVS
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Termisk isolering av installationer

Termisk isolering av installationer

Utförandeföreskrifter
Invändig isolering av ventilationskanaler får inte förekomma.

Rör ska generellt isoleras enligt tabell nedan om inga särskilda omständigheter råder, tex förhöjd risk för legionella. Isolertjocklek på övriga rör och ventilationskanaler bestäms i samråd med teknikspecialist. VV och VVC ska samisoleras, dock ej i schakt eller om det är uppenbart olämpligt.

Rörytterdiameter, mm Isolertjocklekar, mm
KV(V1x)* VS(V2x)* VS(V3x)* VV/VVC(V4x)* FV(V5x)*
10°C <=70°C >=70°C 55°C 90°C
<=20 40 40 60 60 80
>20-50 40 60 80 80 100
>50-100 60 80 100 100 120
>100-200 60 100 120 120 160
>200-350 60 120 140 160 180

Tabell för rörisolering

I schakt isoleras KV minst 60 mm även för rör <=50mm.
I schakt isoleras VS minst 60 mm även för rör <=20mm.
Värmekonduktivitet för isolering ej sämre än 0,037 W(m°C)

*Se projekteringsanvisningar ”Märksystem tekniska installationer” för textning på ritning.

Dela sidan

Titel
Termisk isolering av installationer
Beskrivning
Anvisning för termisk isolering av installationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/termisk-isolering-av-installationer/termisk-isolering-av-installationer.partial.html