Ventilationskanaler

Synliga kanaler
Synliga kanaler skall utföras med pulverlackering i glanstal 20. Vid synligt montage skall stor vikt läggas vid utformning av kanalsystemet och samordning med övriga installationer så att resultatet blir estetiskt tilltalande.

Imkanaler
se SISAB:s Projekteringsanvisning Brandskydd.

Rensning
Kanalsystem skall förses med rensluckor så att systemet kan rensas i sin helhet. Rensluckor skall monteras vid spjäll med brandfunktion.

Flexibel slang
Flexibla kanaler, slang och dylikt ska inte användas.

Dragskåp
Utred alltid möjligheten till mobila recirkulerande dragskåp.

Frånluftkanaler från dragskåp skall hålla korrosivitetsklass C3. Dragskåp kan i vissa fall tillåtas att ansluta till aggregat om det inte är roterande återvinning samt att det inte kräver ”överventilering” då aggregat normalt stängs av utanför skoltid.
Rådgör med Teknikspecialist på tekniskt samråd.

Akustik
Ljuddämpande åtgärder i kanalsystem med dukstosar i lättväggar skall inte användas. Se SISAB:s Projekteringsanvisning Akustik.

Dela sidan

Titel
Ventilationskanaler
Beskrivning
Anvisning för ventilationskanaler
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/ventilationskanaler/ventilationskanaler.partial.html