Namngivning filer

Kolumn ”Modellfil” avser refererad modell

Exempel på Brand- och inbrottsritningar

Ritnings-/filnamnModellfilBeskrivningKommentar
0123-E64C-A011SR0123-E64C-A011SRInbrott serviceritningVid flera anläggningar
0123-E64C-A011OR0123-E64C-A011ORInbrottOrienteringsritning
0123-E64B-A011SR0123-E64B-A011SRBrand Serviceritning
0123-E64B-A011OR0123-E64B-A011ORBrandOrienteringsritning
0123-E64C-SFSR0123-E64C-SFSRInbrottServiceritning
0123-E64C-SFOR0123-E64C-SFORInbrottOrienteringsritning
DisciplinRitnings-/filnamnModellfilBeskrivningKommentar
Arkitekt0123-A-10-1-00010123-A-10-P-0001Situationsplan
0123-A-40-1-A0110123-A-40-P-A011Planritning
0123-A-40-2-A0010123-A-40-S-A001Sektionsritning
0123-A-40-3-A0010123-A-40-F-A001Fasadritning, elevationer
0123-A-40-4-A0010123-A-40-U-A001Uppställningsritningar
0123-A-40-5-A0010123-A-40-T-A001Förteckningar
0123-A-40-6-A0010123-A-40-D-A001Detaljritningar
0123-A-40-0-A0010123-A-40-S-A001Sammansatt sektion
0123-Fastighet–HusetsBokHusets BokEndast PDF
Storköksprojektör0123-SK-46-6-A0110123-SK-46-D-A011Köksritning
Brandprojektör0123-BR-40-1-A0110123-BR-40-P-A011BrandritningÄven 0123-A-40-P-A011 x-reffad
Byggkonstruktör0123-K-20-1-A0110123-K-20-P-A011Konstruktioner Planer
0123-K-20-6-A0010123-K-20-D-A001Konstruktioner Detaljer
0123-K-21-1-A0110123-K-21-P-A011Platsgjuten betong
0123-K-22-1-A0110123-K-22-P-A011Armering i platsgjuten betong
0123-K-23-1-A0110123-K-23-P-A011Förtillverkad betong
0123-K-24-1-A0110123-K-24-P-A011Stålkonstruktioner
0123-K-25-1-A0110123-K-25-P-A011Träkonstruktioner
0123-K-26-1-A0110123-K-26-P-A011Murverkskonstruktioner
0123-K-20-2-A0010123-K-20-S-A001Konstruktioner Sektioner
Solceller1234-E-63PD-P-A0111234-E-63PD-1-A011Ritningar för solcellerRitningar för solceller
Elprojektör0123-E-60-1-00010123-E-60-P-0001Utvändiga ledningar ESituationsplan
0123-E-61-1-A0110123-E-61-P-A011Kanalisation
0123-E-63-8-A0010123-E-63-P-A001Huvudledningsschema
0123-E-63J-1-A0110123-E-63J-P-A011Motordrift, värme
0123-E-63F-1-A0110123-E-63F-P-A011Belysning
0123-E-63B-1-A0110123-E-63B-P-A011Elkraft
0123-E-63H-1-A0110123-E-63H-P-A011Värme
0123-E-60-5-00010123-E-60-T-0001Förteckningsritning
0123-E-63-8-00010123-E-63-C-0001Centralredovisning
0123-E-64-1-A0110123-E-64-P-A011Telesystem
0123-E-64B-1-A0110123-E-64B-P-A011BrandlarmSeparat brandlarmsanläggning. Benämns H1 på ritning i enlighet med SS 4551201 utg 6.
0123-E-64C-1-A0110123-E-64C-P-A011InbrottslarmKombinerat brand-och inbrottslarm. Separat inbrottslarmsanläggning benämns H3 på ritning, kombilarm (med branddetektering dvs. integrerat system) benämns H9. I enlighet med SS 4551201 utg 6.
0123-E-64E-1-A0110123-E-64E-P-A011TelekommunikationData och telefon. Fastighetsnätverk benämns J på ritning i enlighet med SS 4551201 utg 6.
0123-E-66-1-A0110123-E-66-P-A011Spänningsutjämning
0123-E-71-1-A0110123-E-71-P-A011Hissystem
Ventilationsprojektör0123-V-51-1-00010123-V-51-P-0001VA i mark utanför husSituationsplan
0123-V-50-1-A0110123-V-50-P-A011Rör (kv, vv, avlopp)
0123-V-52-1-A0110123-V-52-P-A011Tappvatten, ånga, gas mm.
0123-V-53-1-A0110123-V-53-P-A011Avlopp, sopsugning, soptransport mm.
0123-V-53E-1-A0110123-V-53E-P-A011Centraldammsugare
0123-V-54-1-A0110123-V-54-P-A011Brandsläcknings-system
0123-V-55-1-A0110123-V-55-P-A011Kylsystem
0123-V-56-1-A0110123-V-56-P-A011Värmesystem
0123-V-57-1-A0110123-V-57-P-A011Luftbehandlingssystem
0123-V-59-2-A0010123-V-59-S-A001Samordnade sektioner
Styr- och övervakningsprojektör0123-S-81-1-A0110123-S-81-P-A011Styr- och övervakningssystem
Landskapsarkitekt0123-L-10-1-00010123-L-10-P-0001Situationsplan
0123-L-14-1-00010123-L-14-P-0001Höjdsättningsplan
0123-L-39-1-00010123-L-10-P-0001Befintlig samt rivningsplan. Endast förslag.Ingår ej i leverans av relationshandling. Endast förslag.
0123-L-11-1-00010123-L-31-P-0001Schaktplan. Endast förslag.Ingår ej i leverans av relationshandling. Endast förslag
0123-L-16-1-00010123-L-16-P-0001Markplaneringsplan
0123-L-18-1-00010123-L-18-P-0001Planterings- och Utrustningsplan
0123-L-16-2-00010123-L-16-S-0001Sektion
0123-L-16-6-00010123-L-16-D-0001Detaljer tillhörande
0123-L-18-6-00010123-L-18-D-0001Detaljer tillhörande utrustningsplan
Markskötselritningar0123-L-19-1-00100123-L-19-P-0001Skötselritning Barmark, då delplaner inte användsDå objekt ej delas in i delplaner används ”0” som sista siffra. Detsamma gäller översiktsplaner. Näst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll
0123-L-19-1-00200123-L-19-P-0001Skötselritning Vinter, då delplaner inte användsDå objekt ej delas in i delplaner används ”0” som sista siffra. Detsamma gäller översiktsplaner. Näst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll
0123-L-19-1-00110123-L-19-P-0001Skötselritningar BarmarkNäst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll och den sista vilken del det är eller 0 om det inte finns några delar.
0123-L-19-1-00210123-L-19-P-0001Skötselritningar VinterNäst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll och den sista vilken del det är eller 0 om det inte finns några delar.

Exempel tillgänglighetsritning

Ritnings-/filnamnModellfilBeskrivningKommentar
1234-TG-40-1-P0111234-TG-40-P-P011Planritning med tillgänglighet

Namngivning Paviljonger

RitningskategoriModellfilerRitningsdefinitionsfilPDFKommentar
Plan1234-BR-40-P-P1111234-BR-40-1-P1111234-BR-40-1-P111Paviljong 1 (P1), Plan 1, Del 1
1234-BR-40-P-P2111234-BR-40-1-P2111234-BR-40-1-P211Paviljong 2 (P2), Plan 1, Del 1
MarkskötselSe avsnitt markskötselSe avsnitt markskötselSe avsnitt markskötsel
Mark*
0123-L-10-P-00010123-L-10-1-00010123-L-10-1-0001
0123-L-14-P-P0010123-L-14-1-P0010123-L-14-1-P001
0123-L-16-P-P0010123-L-16-1-P0010123-L-16-1-P001
0123-L-18-P-P0010123-L-18-1-P0010123-L-18-1-P001
0123-L-16-S-P0010123-L-16-2-P0010123-L-16-2-P001
0123-L-16-D-P0010123-L-16-6-P0010123-L-16-6-P001
0123-L-18-D-P0010123-L-18-6-P0010123-L-18-6-P001

*Om paviljongen ligger på en fastighet med befintliga hus ska situationsplanen innehålla även dessa.

Namngivning övernattningsskolor

RitningskategoriModellfilerRitningsdefinitionsfilPDFKommentar
Plan1234-BR-46-P-A0111234-BR-46-1-A0111234-BR-46-1-A011Hus A, Plan 1, Del 1

Dela sidan

Om värdelistan

Titel: Namngivning filer
Utgivare: SISAB
Publicerad: 2021-12-09
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0