Rumsfunktioner skolor

Denna lista beskriver rumsbenämning och den tänkta användningen av olika rum i SISAB:s skolor. Listan anger även hur rummen ska benämnas på ritning. Beskriven rumsanvändning syftar till att användas för att motivera val av rum för bedömning i Miljöbyggnads rumsindikatorer.

FunktionNamn på ritningAnvändning
AdministrationAdminStadigvarande vistelserum
Administrativ chefAdmin CStadigvarande vistelserum
AllrumAllrumVistelserum
Arbetsrum för bibliotekarieArb. Bibl.Stadigvarande vistelserum/ vistelserum
ArkivArkivEj vistelserum
BalkongBalk.Ej vistelserum
BibliotekBibl.Stadigvarande vistelserum/ vistelserum
Bild förrådBild frdEj vistelserum
Bild- och tekniksalBild- och tekniksalStadigvarande vistelserum
BildsalBildsalStadigvarande vistelserum
Biträdande RektorBitr. RektStadigvarande vistelserum
CURCUREj vistelserum
DiskDiskVistelserum
DuschDuschEj vistelserum
ElElEj vistelserum
ElevcaféElevcaféVistelserum
EntrétorgEntréEj vistelserum
ExpeditionExp.Stadigvarande vistelserum
FläktrumFlär.Ej vistelserum
FrysFrysEj vistelserum
FörrumFREj vistelserum
FörrådFrd.Ej vistelserum
GarageGarageEj vistelserum
GroventréG. Entr.Ej vistelserum
GrupprumGruppr.Vistelserum
GrönsaksberedningGrön.bered.Vistelserum
Hem- och konsumentkunskapHemk.Stadigvarande vistelserum
HKK - förrådHKK -frdEj vistelserum
HissHEj vistelserum
HissmaskinrumHissmask.Ej vistelserum
HuvudentréHuvudentréEj vistelserum
IdrottIdrottVistelserum
KapprumKappr.Ej vistelserum
KeramikKeramikVistelserum
KombisalKombisalStadigvarande vistelserum
KonferensrumKonf.Vistelserum
KopieringKop.Ej vistelserum
KorridorKorr.Ej vistelserum
KulvertKulvertEj vistelserum
KylKylEj vistelserum
KylrumKylr.Ej vistelserum
Kylt avfallKylt. Avf.Ej vistelserum
LärosalLärosalStadigvarande vistelse
LärozonLärozonStadigvarande vistelse
Maskinrum & förrådMaskin och frdEj vistelserum
MediatekMed.Stadigvarande vistelserum/ vistelserum
Mediatek grupprumMed. gruppVistelserum
Metall-, måleri och lödrumMet., mål. och löd.Ej vistelserum
MiljörumMiljörumEj vistelserum
MiniaulaMiniaulaVistelserum
Musik - förrådMusik frd.Ej vistelserum
Musik - grupprumMusik grupp.Vistelserum
MusiksalMusikStadigvarande vistelserum
NO-labbsal/ teknikNO-labbsalStadigvarande vistelserum
NO-prepNO-prepEj vistelserum
OmklädningsrumOmkl.Ej vistelserum
Passage (kommunikation)Pass.Ej vistelserum
Personal arbetsrumP Arbr.Stadigvarande vistelserum
Personal pausrumP RumStadigvarande vistelserum
PostfackP.fackEj vistelserum
PrepPrepEj vistelserum
ReceptionRepaStadigvarande vistelserum
RektorRekt.Stadigvarande vistelserum
RenseriRenseriVistelserum
RWC/ DuschRWC DEj vistelserum
RWC/D/PersonalRWC D PEj vistelserum
RörelserumRöre. RVistelserum
SamtalsrumSam. RVistelserum
ScenScenEj vistelserum
SchaktSchaktEj vistelserum
ServeringSer.Ej vistelserum
Skol psykologSkol psy.Stadigvarande vistelserum
SkolkuratorSkolkur.Stadigvarande vistelserum
SkolkökKökStadigvarande vistelserum
SkolläkareSkolläk.Stadigvarande vistelserum
SkolmatsalMatsalVistelserum
SkolsköterskaSkolsköt.Stadigvarande vistelserum
SkotorgSkotorgEj vistelserum
SprinklercentralSprink. Cent.Ej vistelserum
StyrcentralStyr. CEj vistelserum
StädStd.Ej vistelserum
StädcentralStd. CEj vistelserum
StällverkStällverkEj vistelserum
SYVSYVStadigvarande vistelserum
TeknikTeknikEj vistelserum
TeknikförrådTek. Frd.Ej vistelserum
TekniksalTek. SalStadigvarande vistelserum
TeleTeleEj vistelserum
TextilförrådText. frdEj vistelserum
TextilslöjdText. SlöjdStadigvarande vistelserum
TillagningskökTillagningskökStadigvarande vistelserum
TorkrumTorkr.Ej vistelserum
TorrförrådTorrFrd.Ej vistelserum
TrapphusTRHEj vistelserum
Trä och metallslöjdslöjdTrä & metallslöjdStadigvarande vistelserum
TvättrumTvättrumEj vistelserum
UndercentralUCEj vistelserum
VaktmästeriVaktmästeriStadigvarande vistelserum
VarumottagningVarum.Ej vistelserum
WCWCEj vistelserum
WC/DuschWC/ DEj vistelserum
Vilrum/ samtalsrumVilr./ samtalEj vistelserum
VindfångVindf.Ej vistelserum
VäntrumVäntr.Ej vistelserum

Användning rum

Administration

Arbetsplats för administrativ personal på skolan. Stadigvarande vistelse.

Allrum

Allrummet ingår i hemvisten och kan användas för olika tillfälliga aktiviteter i verksamheten. Undervisningen sker huvudsakligen i klassrummen. Tillfällig vistelse.

Bibliotek/ mediatek

Mindre bibliotek/mediatek har inte personal som arbetar i lokalen stadigvarande, personal följer med elever när de besöker lokalen. Tillfällig vistelse. I större bibliotek/mediatek med anställd personal, har personalen sin huvudsakliga arbetsplats där. Stadigvarande vistelse.

Rumsanvändningen ska utredas och definieras från fall till fall i de projekt där bibliotek/mediatek förekommer.

Café

Elevpausrum/uppehållsrum för elever under raster. I cafét arbetar inte personal stadigvarande under hela dagen, utan endast under de tider då eleverna har rast. Tillfällig vistelse.

Expedition

Arbetsplats för administrativ personal och information för besökare till skolan. Stadigvarande vistelse.

Grupprum

Rum som kan användas av elever för tillfälligt arbete i mindre grupper. Tillfällig vistelse.

Idrott

Salen används för idrottslektioner. Lärare spenderar inte hela arbetsdagar i lokalen, utan har även undervisning i andra rum och tillgång till arbetsrum och pausrum avsedda för stadigvarande vistelse. Lokalen ska dock ändå ha tillgång till fönster och utblick. Tillfällig vistelse.

Kombisal

En lärosal som även kan användas för bild och enklare NO-undervisning. Stadigvarande vistelse.

Konferensrum

Rummet används av personal för möten. Tillfällig vistelse.

Korridor

Korridor är en passage och eventuell plats för förvaring/skåp. Ej vistelserum.

Köksfunktioner

I storköket förekommer arbetsrotation och stadigvarande arbete sker inte inom alla ytor i köket. Arbetsuppgifter som hantering av ankommande varor, städning, administration, matberedning, diskning, etc. förekommer dagligen, men fördelas mellan tider och personer. Uppgifterna är olika och sker på olika ytor/ställen inom köket. Köket byggs upp för effektiva, linjära och hygieniska flöden – vilket innebär att arbete sker succesivt från start vid varumottagning till avslut vid servering/diskning.

Disk, grönsaksrum, prep, renseri: tillfällig vistelse.

Tillagningskök/kök: stadigvarande vistelse.

Personalpausrum: tillfällig vistelse.

Personalarbetsplats: tillfällig vistelse. Arbetsplatsen används för administrativt arbete vid kortare stunder under dagen.

Lärosal

Rum för undervisning. Stadigvarande vistelse.

Lärozon

En del av allrummet i hemvisten som används för undervisning. Lärozonen ska ha god rumsakustik men behöver inte uppfylla samma krav på ljudisolering som en lärosal. Lärozonen ska kunna omvandlas till en lärosal genom att innerväggar sätts upp. Zonen ska uppfylla förutsättningar för stadigvarande vistelse och möjliga väggar markeras på planritning. Luft och belysning planeras även utifrån att väggar kan tillkomma.

Matsal

I matsalen serveras lunch till eleverna. Matsalen kan också användas för tillfälliga samlingar i större grupp. Tillfällig vistelse.

Miniaula

Miniaulan används för tillfälliga samlingar i större grupp. Tillfällig vistelse.

Personalarbetsplats

Plats för personalens arbete utan elever. Stadigvarande vistelse.

Personalpausrum

Personalpausrummet är till för personalen under pauser utan elever. För att skapa en bra arbetsmiljö för personal ska rummet ha god tillgång till dagsljus och ses som ett rum för stadigvarande vistelse.

Rörelserum

Rummet ska kunna användas för rörelseaktiviteter i verksamheten. Rummet är i de flesta projekt inte en stadigvarande arbetsplats för personal, utan används vid enstaka lektioner av elever och personal, tillfällig vistelse. Om rummet även är avsett för att kunna användas som klassrum ska det vara dimensionerat för stadigvarande vistelse.

Rumsanvändningen ska utredas och definieras från fall till fall i de projekt där rörelserum förekommer.

Samtalsrum

Rummet används för samtal med kurator, psykolog eller annan personal. Rummet används endast vid tillfälliga samtal om personal har att andra rum för stadigvarande arbete. Tillfällig vistelse.

Textilslöjd

Rummet används för undervisning i textilslöjd. Stadigvarande arbetsplats för textilslöjdslärare.

Träslöjd

Rummet används för undervisning i träslöjd. Stadigvarande arbetsplats för träslöjdslärare.

Vaktmästeri

Arbetsplats för vaktmästaren. Stadigvarande vistelse. Om vaktmästaren har sin huvudsakliga arbetsplats som uppfyller kraven för stadigvarande arbete någon annanstans, ska detta motiveras. Utreds från fall till fall.

Vilrum

Vilrum som kan användas under korta stunder av elever eller personal vid behov av vila. Ej vistelserum.

Dela sidan

Om värdelistan

Titel: Rumsfunktioner skolor
Utgivare: SISAB
Publicerad: 2021-12-09
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0

Relaterade anvisningar