Blandare och tappventiler

Blandare skall vara utförda helt i metall och finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

RWC handikappanpassas och förses med blandare med förlängd spak.

Vattenutkastare skall vara av frostsäkert utförande med avstängning på insidan fasad. Se även Projekteringsanvisning Mark.

Skolor
I våtutrymmen och WC där elever vistas ska avstängning av vatten kunna ske, detta görs i första hand genom central avstängning se rubrik ”tappvattensystem”.
I andra hand väljs elektriska beröringsfria blandare, spänningsmatad via transformator. Alternativt kan mekaniska impulsblandare, skolmodell, med anti-block funktion användas, dock inte i RWC.

Disklådsblandare i utrymmen där elever vistas skall ha pip med begränsad vridmöjlighet inom HO.

Större duschrum ska förses med utanpåliggande duschpanel med anslutning för varmt och kallt vatten samt inbygg termostatblandare som ska temperaturbegränsas till 38grC. Manövrering skall ske via mekanisk självstängande ventil (”temposoft”).
En duschpanel i varje duschrum ska förses med möjlighet till reglering av temperaturen samt snabbkoppling för duschslang. Duschhuvuden skall vara vandalsäkra.

Tänk på att förlägga VVC i duschrummet för att minimera väntetiden för varmvatten.

Förskolor Tappvarmvattensystem för utrymmen där barn vistas skall temperaturbegränsas till +38grC. Detta justeras in i varje blandare.

Dela sidan

Titel
Blandare och tappventiler
Beskrivning
Anvisning för blandare och tappventiler
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/blandare-och-tappventiler/blandare-och-tappventiler.partial.html