Programvaror och inställningar

Läs mig först

Kraven i detta dokument gäller främst relationshandlingar som lämnas till SISAB:s ritningsarkiv vid projektets avslut. Det ingår en del krav på bl.a. organisation, roller, ansvarsområden och arbetsprocesser som man under projekteringens gång ska ta hänsyn till. Detta för att säkerställa att relationshandlingarna framtas enligt denna anvisning på ett smidigt sätt och utan större handpåläggning i slutet.

Kraven som har angetts i detta kapitel gäller i princip för A, C, K, E och V. För andra discipliner gäller kraven som har angetts  under Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar och mark och skötselsritningar.

Programvaror och filformat

Vid uppstart av ett nytt projekt ska samtliga modellansvariga projektörer meddela BIM-samordnaren vilka programvaror som avses användas. Information om programvaror redovisas i dokumentet Projektanpassning BIM. Programvaror som används av konsultföretagen för modellering ska vara kompatibla med IFC2x3. En lista över de programvarorna som är certifierade av buildingSMART finns med längst ner på anvisningen underBuildingSMART IFC2x3.

Användningen av IFC som format för samordning säkerställer möjligheten till sammanställning av modeller från olika discipliner. Eventuella problem med exporter och importer kan upptäckas tidigt och korrigeras.

Filformat för överföring av underlag mellan konsulter ska anpassas i projektet och sammanställas i dokumentet Projektanpassning BIM. Byte av programvara under pågående projekt bör undvikas om inga särskilda skäl föreligger.

BIM-underlag som ingår i relationshandlingar ska levereras i redigerbart originalformat samt i IFC-format 2×3. Vid projektets uppstart inventerar BIM-samordnaren de gällande versioner av programvarorna som används av olika konsultgrupper och dokumenterar dem i dokumentet Projektanpassning BIM.

Programvara Filformat
AutoCAD DWG
Autodesk Revit RVT
ArchiCAD PLA

Tabell 1: Programvaror

Programspecifika inställningar

Autodesk Revit

I Revit-filer som ingår i relationshandlingar ska följande punkter åtgärdas:

 • Saved to central
 • Detached from Central
 • All Objects Relinquished
 • Unload links
 • Purge Unused

DWG

Leverans av modeller i dwg-format ska göras med följande inställningar:

 • För 2D- och 3D-CAD-modeller ska strukturerad lagerindelning användas enligt SB 11 CAD-lager, utgåva 3 eller 4 (beslutas på projektnivå).
 • 3D-CAD-modeller levereras planvis från UK underliggande bjälklag till UK överliggande bjälklag.

IFC

Leverans av modeller i IFC-format ska göras med följande inställningar:

 • IFC Version: IFC 2×3 Coordination View 2.0
 • Space Bounderies: None
 • Phace to Export: Depending on the purpose
 • Export Base Quantities
 • Export Internal Revit property sets
 • Export IFC Common property sets
 • Include IFCSITE elevation in the site local placement origin
 • Use Coarse tessellation for BReps and profiles
 • Store IFC GUID in host file after export
 • Export Bounding Box

BuildingSMART IFC2x3

Vendor Product Schema Exchange Requirement Import/ Export
Magicad Group MagiCAD IFC4 MEP Reference Exchange Export
Autodesk Autodesk Revit IFC4 Structural Reference Exchange Export
DICAD Systeme GmbH STRAKON IFC4 Structural Reference Exchange Export
Autodesk Autodesk Revit IFC4 Architectural Reference Exchange Export
TOPSOLID SAS TopSolid IFC 2x3 CV 2.0 Import
Trimble Solutions Corporation Tekla Structures; ImportSDK (import) IFC4 Structural Reference Exchange Export
NOVA Building IT GmbH NOVA AVA BIM IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A CerTus-HSBIM IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A Edificus MEP IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A Solarius-PV IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A usBIM.code IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A usBIM.editor IFC 2x3 CV 2.0 Import
GRAPHISOFT SE ARCHICAD IFC4 Architectural Reference Exchange Export
Vectorworks Incorporated Vectorworks IFC4 Architectural Reference Exchange Export
CADMATIC CADMATIC Building IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
BEXEL Consulting d.o.o. Bexel Manager IFC 2x3 CV 2.0 Import
VenturisIT GmbH TRICAD MS IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
cadwork cadwork 3D IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
DATAflor AG DATAflor BIM-MANAGER IFC 2x3 CV 2.0 Import
Mc4Software Italia S.r.l. Mc4Suite IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
ACCA Software S.p.A usBIM.platform IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A EdiLus IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
Teamsystem S.p.A. STR Vision CPM IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A CerTus-IFC IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A ManTus-IFC IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A PriMus-IFC IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A usBIM.clash IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A usBIM.gantt IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A usBIM.viewer+ IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A CerTus-PN IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A TerMus IFC 2x3 CV 2.0 Import
Bricsys services BricsCAD IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A EdiLus IFC 2x3 CV 2.0 Import
ACCA Software S.p.A Edificius IFC 2x3 CV 2.0 Import
cadwork Lexocad IFC 2x3 CV 2.0 Import
Glodon Software Company Limited Glodon Takeoff for Architecture and Structure IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
CadLine Ltd ARCHLine.XP IFC 2x3 CV 2.0 Import
Bricsys services BricsCAD IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
CADMATIC CADMATIC Electrical and HVAC IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
Progman MagiCad IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
CadLine Ltd ARCHLine.XP IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
ACCA Software S.p.A Edificius IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
Glodon Software Company Limited Glodon Takeoff for Architecture and Structure IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
Autodesk-R Autodesk Revit LT IFC 2x3 CV 2.0 Import
Autodesk-R Autodesk Revit MEP IFC 2x3 CV 2.0 Import
Autodesk-R Autodesk Revit Structure IFC 2x3 CV 2.0 Import
Autodesk-R Autodesk Revit Architecture IFC 2x3 CV 2.0 Import
Bentley Systems, Incorporated OpenBuildingsDesigner IFC 2x3 CV 2.0 Import
Dlubal Software GmbH RFEM/RSTAB IFC 2x3 CV 2.0 Import
Bentley Systems, Incorporated OpenBuildingsDesigner IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
Autodesk-A AutoCAD Architecture IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
Glodon Software Company Limited Glodon Takeoff for Architecture and Structure IFC 2x3 CV 2.0 Import
Trimble Germany GmbH Plancal nova IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
Design Data SDS/2 IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
Data Design System DDS-CAD MEP IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
Autodesk-R Autodesk Revit LT IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
NEMETSCHEK Allplan GmbH Allplan IFC 2x3 CV 2.0 Import
Solideo Systems ArchiBIM Server IFC 2x3 CV 2.0 Import
Seokyoung Systems Corp. NaviTouch IFC 2x3 CV 2.0 Import
NEMETSCHEK Vectorworks, Inc. Vectorworks IFC 2x3 CV 2.0 Import
Solibri Solibri Model Checker IFC 2x3 CV 2.0 Import
Tekla Tekla Structures IFC 2x3 CV 2.0 Import
GRAPHISOFT ArchiCAD IFC 2x3 CV 2.0 Import
NEMETSCHEK Scia Scia Engineer IFC 2x3 CV 2.0 Import
RIB RIB iTWO IFC 2x3 CV 2.0 Import
Autodesk-R Autodesk Revit MEP IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
Tekla Tekla Structures IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
NEMETSCHEK Vectorworks, Inc. Vectorworks IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
NEMETSCHEK Allplan GmbH Allplan IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
GRAPHISOFT ArchiCAD IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
Autodesk-R Autodesk Revit Architecture IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
Autodesk-R Autodesk Revit Structure IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
NEMETSCHEK Scia Scia Engineer IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
Allplan GmbH Allplan IFC4 Architectural Reference Exchange Import
Allplan GmbH Allplan IFC4 Architectural Reference Exchange Export
GRAPHISOFT SE ARCHICAD IFC4 Architectural Reference Exchange Import
Autodesk Autodesk Revit IFC4 Architectural Reference Exchange Import
Autodesk Autodesk Revit IFC4 MEP Reference Exchange Export
AVEVA Solutions Limited AVEVA E3D Design IFC 2x3 CV 2.0 Import
AVEVA Solutions Limited AVEVA E3D Design IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
AVEVA Solutions Limited AVEVA E3D Structural Design IFC 2x3 CV 2.0 Import
AVEVA Solutions Limited AVEVA E3D Structural Design IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
Bausoft Informatik AG Bausoft Haustech-CAD IFC4 Architectural Reference Exchange Import
cadwork Informatik cadwork 3D IFC4 Structural Reference Exchange Import
cadwork Informatik cadwork 3D IFC4 Structural Reference Exchange Export
Data Design System AS DDS-CAD IFC4 MEP Reference Exchange Import
Data Design System AS DDS-CAD IFC4 MEP Reference Exchange Export
ACCA Software S.p.A Edificus MEP IFC 2x3 CV2.0-MEP Export
novaCITYNETS Pte Ltd FORNAX IFC4 Architectural Reference Exchange Import
cadwork Lexocad IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
cadwork Informatik Lexocad IFC4 Architectural Reference Exchange Export
Into the Trees bv Platform access IFC4 Architectural Reference Exchange Import
DICAD Systeme GmbH STRAKON IFC4 Structural Reference Exchange Import
Trimble Solutions Corporation Tekla Structures; ImportSDK (import) IFC4 Structural Reference Exchange Import
TOPSOLID SAS TopSolid IFC 2x3 CV2.0-Arch Export
TOPSOLID SAS TopSolid IFC 2x3 CV2.0-Struct Export
VenturisIT GmbH TRICAD MS IFC 2x3 CV 2.0 Import
Vectorworks Incorporated Vectorworks IFC4 Architectural Reference Exchange Import

Tabell 2: Programvaror som stödjer IFC2x3

Dela sidan

Titel
Programvaror och Inställningar
Beskrivning
Metod som beskriver SISAB:s olika programvaror och de inställningar som rekommenderas
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/programvaror-och-installningar/programvaror-och-installningar.partial.html

Relaterade anvisningar

Relaterade mallfiler